WYŚLIJ ARTYKUŁ

DLA AUTORÓW

Nabór do inauguracyjnego numeru pisma "inAW Journal": od 25 czerwca 2020 r

 
Szanowni Państwo, 
 
XXI wiek to czas poważnych zmian kulturowych, ekonomicznych, technologicznych i społecznych, relacje między ludźmi stają się wirtualne, kształtują przestrzeń życia – materię generowaną w czasie rzeczywistym w efekcie spotkania, w obliczu zmienności i płynności, które zawładnęły teraźniejszością.
 
W inauguracyjnym numerze czasopisma "inAW Journal - Multidisciplinary Academic Magazine" kontynuujemy tematykę "perspektyw sztuki przestrzeni" znaną już szerszej publiczności z 6. Biennale Architektury Wnętrz, którego przebieg przerwała pandemia koronawirusa. Ten niespodziewany obrót spraw jeszcze mocniej zachęca nas do stawiania sobie pytań o przyszłość w kontekście kultury i sztuki, w szczególności w kontekście: sztuk projektowych.
 
  • Czy budownictwo przyszłości odpowie na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się coraz szybciej mutujących zarazków?

  • Czy spotkania w świecie wirtualnym powinny zastąpić spotkania w świecie rzeczywistym?

  • Czy pojęcie przestrzeni społecznej ulegnie transformacji pod wpływem nowego podejścia do naturalnych zagrożeń?

 
Przestrzeń, w której żyjemy, wraz z jej strukturą architektury i wnętrz jest na równi materialna i niematerialna, rozgrywa się bardziej lub mniej wirtualnie, jednak ciągle tu i teraz, dlatego postulujemy zmianę wartości (changing values) i podjęcie wyzwania dla lepszego życia, przestrzeni i sposobów jej doświadczania (space and experience – for better living / smart living). Ponieważ dla projektantów „the future is now!”, już teraz zacznijmy myśleć przyszłością – projektować przyszłość, bo architektoniczna przestrzeń to fizyczne odzwierciedlenie ewolucji stylu życia, a projektowanie kształtuje nieustannie eksploatowane środowisko do życia – to system wzajemnych zależności, powiązań i interakcji.
 
Nie projektujmy futurystycznych struktur wnętrz architektonicznych i miejsc – projektujmy idee, które przeobrażą się w przestrzenie przyszłych odbiorców, ich emocji, wrażeń i sposobów doświadczania, projektujmy relacje, spotkania, twórzmy nowe języki, które posłużą do wyrażania nowych potrzeb, projektujmy przyszłość już teraz! The future is now! 
 
Aby przesłać artykuł do publikacji należy pobrać formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj ---> WYŚLIJ ARTYKUŁ
 
Wypełniony formularz należy przesłać do redakcji na adres: mwato@asp.krakow.pl 

Perspektywy sztuki przestrzeni

20 marca 2020