Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Redakcja "inAW Journal"

Wydział Architektury Wnętrz

Akademia Sztuk Pięknych

im. Jana Matejki w Krakowie

Prof. Beata Gibała-Kapecka

Redaktor naczelna

bkapecka@asp.krakow.pl

Dr Joanna Łapińska

Redaktor prowadząca

jlapinska@asp.krakow.pl

Czasopismo "inAW Journal" powstało dzięki dofinansowaniu w ramach Projektu "Projektowanie Przyszłości - Program Rozwoju Akademii im. Jana Matejki w Krakowie na lata 2018 - 2022"

Logotypy