WYŚLIJ ARTYKUŁ

DLA AUTORÓW

Akademia silna komunikacją!

 

„inAW Journal – Multidisciplinary Academic Magazine” to płaszczyzna transferu myśli pomiędzy sztuką i nauką, rezultatów badań z przeprowadzanych eksperymentalnych projektów rozwijających idee interdyscyplinarnego myślenia teoretycznego i działań twórczych.

 

Czasopismo wnosi możliwość różnicowania i jednoczenia w dialogu o sztuce przestrzeni, by odkrywać, kształtować, tworzyć, wyjaśniać i upowszechniać, by istotnie stanowić o wartości otaczającej nas przestrzennej rzeczywistości stwarzającej odbiorcy perspektywę optymalnego doskonalenia procesów codziennej egzystencji – współistnienia w sztuce, nauce i kulturze. Zakłada podejmowanie wymiany myśli i doświadczeń twórczych w ramach szeroko rozumianej problematyki etyczności konstytuującej się wokół powoływanych do życia obiektów, miejsc i przestrzeni, kształtowanych w kontekście społecznej odpowiedzialności. 

 

„inAW Journal” stanowi eksperymentalne narzędzie do użycia w innowacyjnych metodach tworzenia, konfigurowania i rekonfigurowania artystycznych modeli do życia łączących idealizm i realizm, teorię i praktykę, przeszłość i przyszłość, za których wypracowanie dzisiaj ponoszą wspólną odpowiedzialność sztuka i nauka. 

 

To narzędzie do wykorzystania w  dyskusjach teoretycznych i eksperymentach zakładających tworzenie progresywnych procesów kształcenia w zakresie sztuk pięknych, identyfikujących się z rozwijaniem świadomości artysty, odbiorcy i użytkownika. „inAW Journal” daje wyraz sposobom myślenia o przyszłości projektowania i projektowaniu przyszłości. 

 

 

prof. dr hab. Beata Gibała-Kapecka

Redaktor naczelna / Editor-in-Chief 

 

Dzielenie się wiedzą jest istotnym elementem pracy akademickiej i jednym z najważniejszych czynników decydujących o rozwoju cywilizacji. Poprzez publikację artykułów na łamach "inAW Journal", chcemy udostępniać szerokiemu gronu odbiorców informacje o aktualnym stanie dokonań współczesnych twórców i badaczy, a tym samym w sposób realny kształtować świadomość projektową.

 

U podstaw każdego działania i każdej nowej inicjatywy leży myśl. Wierzymy, że aktywność współpracujących z nami autorów może mieć silne przełożenie na dyskurs ogólnospołeczny i wywierać realny wpływ na zmiany, które dokonują się każdego dnia na naszych oczach jako wynik rozwoju cywilizacyjnego.

 

Tworzymy akademię silną komunikacją! Poprzez dialog. Dokładnie tak, jak miało to miejsce dawno temu w gaju Akademosa, na którego odrzwiach widniał słynny napis: niech nieobeznany z geometrią nie wchodzi.

 

 

mgr Marika Wato

Redaktor prowadzący / Managing Editor

10 czerwca 2020
  Drogi Twórco,  na łamach czasopisma „inAW Journal”, udostępniamy dla Ciebie przestrzeń, w której możesz zaprezentować swoją twórczość, punkt widzenia i stanowisko artystyczne. Wystarczy, że w ciągu najbliższych 7 dni zgłosisz
20 marca 2020
Nabór do inauguracyjnego numeru pisma "inAW Journal": od 25 czerwca 2020 r Szanowni Państwo,  XXI wiek to czas poważnych zmian kulturowych, ekonomicznych, technologicznych i społecznych, relacje między ludźmi stają się wirtualne,

Aktualności

Rada Naukowa