Nabór tekstów do trzeciego numeru

Opublikuj artykuł w czasopiśmie akademickim

Trwa nabór artykułów do trzeciego numeru, którego tematem przewodnim będzie "Multidyscyplinarość sztuki i nauki".

Planowane wydanie: grudzień 2021

Zgłoś temat artykułu na adres jlapinska@asp.krakow.pl

Zgłoś artykuł przez system redakcyjny lub na adres jlapinska@asp.krakow.pl

ZALOGUJ SIĘ
Logo ASP w Krakowie
Logo Wydziału Architektury Wnętrz

Zastanawiasz się dlaczego warto opublikować artykuł naukowy w "inAW Journal"?

Oto powody, dla których warto zgłosić artykuł naukowy do publikacji!

Atmosfera współpracy

Naszych autorów wspieramy na każdym etapie opracowania tekstu do publikacji od koncepcji po egzemplarz wydawniczy.

Oddziaływanie międzynarodowe

Rozbudowujemy sieć współpracy wśród środowisk artystycznych na całym świecie, a teksty na łamach pisma publikujemy w języku angielskim.

Dbałość o każdy szczegół

Nasze czasopismo cechuje wysoka jakość wizualna, która wpływa na czytelność i odbiór treści, w ten spośób pomagamy autorom budować silną markę osobistą w sieci. 

RADA NAUKOWA

Rada Naukowa pisma "inAW Journal" złożona jest z przedstawicieli wydziałów projektowych najważniejszych polskich uczelni artystycznych. Jednocześnie do budowania naszej polityki wydawniczej zapraszamy przedstawicieli pokrewnych dziedzin, tworząc przestrzeń transdyscyplinarnej wymiany myśli i doświadczeń.

prof. dr hab. Beata Gibała-Kapecka

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Wydział Architektury Wnętrz

prof. dr hab. Katarzyna Podgórska-Glonti

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii

prof. dr hab. Agata Danielak-Kujda

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii

prof. dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wydział Architektury i Wzornictwa

prof. dr hab. Maciej Świtała

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wydział Architektury i Wzornictwa

dr hab. Bazyli Krasulak prof. ASP

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Architektury Wnętrz

dr hab. Małgorzata Czudak prof. ASP

Akademia Sztuk Pięknych 

im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Wydział Sztuk Projektowych

dr hab. Andreas Guskos

Akademia Sztuki w Szczecinie

Wydział Architektury Wnętrz

NASZA MISJA

"inAW Journal – Multidisciplinary Academic Magazine” to płaszczyzna transferu myśli pomiędzy sztuką i nauką, rezultatów badań z eksperymentalnych projektów, rozwijających idee interdyscyplinarnego myślenia teoretycznego i  działań twórczych.

Prof. Beata Gibała-Kapecka

Redaktor naczelna inAW Journal

REDAKCJA

Wydawca:

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Wydział Architektury Wnętrz

Zespół redakcyjny:

Prof. Beata Gibała-Kapecka
Redaktor naczelna

bkapecka@asp.krakow.pl

Dr Joanna Łapińska
Redaktor prowadząca

jlapinska@asp.krakow.pl

Zostań autorem "inAW Journal"

"inAW Journal" to multidyscyplinarne czasopismo naukowe, którego Wydawcą jest Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Misją czasopisma jest promocja twórczości naukowej i artystycznej autorów na arenie międzynarodowej, dlatego artykuły ukazują się zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Czasopismo "inAW Journal - Multidisciplinary Academic Magazine" poświęcone jest zagadnieniom sztuki i nauki, w szczególności zaś przenikania tych dziedzin w codziennej praktyce artystycznej i badawczej. Pismo zostało pomyślane jako miejsce interakcji między badaczami różnych dziedzin, dlatego do współpracy naukowej na łamach pisma zapraszamy przedstawicieli środowisk artystycznych, humanistycznych i technicznych.

Już dziś zgłoś pomysł artykułu do publikacji!

Masz już konto w systemie elektronicznej redakcji "inAW Journal"? Zaloguj się i zacznij docierać do czytelników!

Czasopismo "inAW Journal" powstało dzięki dofinansowaniu w ramach Projektu "Projektowanie Przyszłości - Program Rozwoju Akademii im. Jana Matejki w Krakowie na lata 2018 - 2022"

Logotypy