Czasopismo naukowe „inAW Journal – Multidisciplinary Academic Magazine” to nowy periodyk wydawany przez Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych

im. Jana Matejki w Krakowie, poświęcony badaniom granicy między nauką i sztuką.

Zgłoś artykuł do publikacji 

w czasopiśmie akademickim!

DLA AUTORÓW

Czasopismo "inAW Journal" zajmuje się tematyką multidyscyplinarną, oscylującą wokół zagadnień sztuki, w tym w szczególności sztuk projektowych. Interesują nas multidyscyplinarne, transdyscyplinarne i interdyscyplinarne poszukiwania, które składają się na efekt finalny w postaci twórczości artystycznej lub badań naukowych. 

 

Wiodącą dyscypliną pisma jest dyscyplina nauk o sztuce, a temat przewodni pierwszego numeru to: "Perspektywy sztuki przestrzeni".

 

Szczególnie interesuje nas zagadnienie twórczości artystycznej postrzeganej w kontekście nauk humanistycznych, społecznych, technicznych czy przyrodniczych. Stawiamy nacisk na interdyscyplinarny charakter publikowanych treści, który ukazuje różnorodne spektrum zjawisk kulturowych.

 

Do publikacji teksów na łamach "inAW Journal" zachęcamy zarówno artystów-twórców, jak i badaczy-teoretyków. Obok tekstów z zakresu teorii sztuki chcemy prezentować zagadnienia, wynikające z  praktyki artystycznej, ponieważ naszym celem jest budowanie płaszczyzny porozumienia między współczesnymi twórcami i krytykami sztuki tak potrzebnej we współczesnym dyskursie akademickim.

 

Publikacje w czasopiśmie "inAW Journal" z racji na jego szeroki i interdyscyplinarny zakres tematyczny odnoszą się zarówno do twórczości artystycznej (realizowanej w dziedzinie sztuki) jak i do badań naukowych i prac rozwojowych (realizowanych w dziedzinie humanistyki, nauk społecznych, nauk technicznych czy nauk przyrodniczych).

 

Prace do publikacji zbieramy zgodnie z kluczem tematycznym, który ustalany jest przez redakcję, indywidualnie dla każdego kolejnego numeru pisma.

WYŚLIJ ARTYKUŁ

DLA AUTORÓW

Oto cztery powody, dla których warto zgłosić artykuł naukowy do publikacji!

 

 

 

 

 

>>> Docieramy do środowisk artystycznych na całym świecie, a teksty na łamach pisma publikujemy w języku angielskim.

 

>>> Naszych autorów wspieramy na każdym etapie opracowania tekstu do publikacji od koncepcji po

egzemplarz wydawniczy.

 

>>> Nie cenzurujemy poglądów, jesteśmy po to, by popularyzować treści, które chcesz przekazać światu.

 

>>> Nasze czasopismo cechuje wysoka jakość wizualna, która wpływa na czytelność i odbiór treści, w ten spośób pomagamy autorom budować silną markę osobistą w sieci. 

 

 

Zapraszamy do publikacji!

Zastanawiasz się dlaczego warto

opublikować artykuł naukowy w "inAW Journal"?

DLA AUTORÓW

Perspektywy sztuki przestrzeni

Nabór do inauguracyjnego numeru "inAW Journal": od 25 czerwca 2020 r.

10 czerwca 2020
  Drogi Twórco,  na łamach czasopisma „inAW Journal”, udostępniamy dla Ciebie przestrzeń, w której możesz zaprezentować swoją twórczość, punkt widzenia i stanowisko artystyczne. Wystarczy, że w ciągu najbliższych 7 dni zgłosisz
20 marca 2020
Nabór do inauguracyjnego numeru pisma "inAW Journal": od 25 czerwca 2020 r Szanowni Państwo,  XXI wiek to czas poważnych zmian kulturowych, ekonomicznych, technologicznych i społecznych, relacje między ludźmi stają się wirtualne,

Aktualności

Zespół redakcyjny

 

 

Wydawca:

 

Wydział Architektury Wnętrz Akademia Sztuk Pięknych 

im. Jana Matejki w Krakowie

 

 

Redaktor naczelna / Editor-in-Chief: prof. dr hab. Beata Gibała-Kapecka

Redaktor prowadzący / Managing Editor: mgr Marika Wato 

 

Dołącz do naszego Zespołu!

 

 

 

Jeśli czujesz się odpowiedzialny za stan wiedzy w Twojej dziedzinie, dołącz do naszej redakcji jako recenzent lub redaktor tematyczny!

 

Poprzez publikację artykułów na łamach „inAW Journal", chcemy udostępniać szerokiemu gronu odbiorców informacje o aktualnym stanie dokonań współczesnych twórców i badaczy, a tym samym w sposób realny wpływać na kształtowanie nowych rozwiązań projektowych w Polsce.

KONTAKT 

Rada Naukowa pisma "inAW Journal" złożona jest z przedstawicieli wydziałów projektowych najważniejszych polskich uczelni artystycznych. Jednocześnie do budowania naszej polityki wydawniczej zapraszamy przedstawicieli pokrewnych dziedzin, tworząc przestrzeń transdyscyplinarnej wymiany myśli i doświadczeń. 

 

 

prof. dr hab. Beata Gibała-Kapecka

Wydział Architektury Wnętrz

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

Redaktor naczelna "inAW Journal"

 

prof. dr hab. Katarzyna Podgórska-Glonti

Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii

Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

 

dr hab. Urszula Smaza-Gralak prof. ASP

Wydział Architektury i Wzornictwa 

Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

 

dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz prof. ASP

Wydział Architektury i Wzornictwa 

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 

 

dr hab. Maciej Świtała prof. ASP

Wydział Architektury i Wzornictwa 

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 

 

dr hab. Bazyli Krasulak prof. ASP

Wydział Architektury Wnętrz

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

 

dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki prof. PK

Wydział Architektury

Politechnika Krakowska

 

Skład Rady Naukowej

Call for Papers

Redakcja

Rada Naukowa

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Akademia silna komunikacją!

 

 

 

„inAW Journal – Multidisciplinary Academic Magazine” to płaszczyzna transferu myśli pomiędzy sztuką i nauką, rezultatów badań z przeprowadzanych eksperymentalnych projektów rozwijających idee interdyscyplinarnego myślenia teoretycznego i działań twórczych.

 

Czasopismo wnosi możliwość różnicowania i jednoczenia w dialogu o sztuce przestrzeni, by odkrywać, kształtować, tworzyć, wyjaśniać i upowszechniać, by istotnie stanowić o wartości otaczającej nas przestrzennej rzeczywistości stwarzającej odbiorcy perspektywę optymalnego doskonalenia procesów codziennej egzystencji – współistnienia w sztuce, nauce i kulturze. Zakłada podejmowanie wymiany myśli i doświadczeń twórczych w ramach szeroko rozumianej problematyki etyczności konstytuującej się wokół powoływanych do życia obiektów, miejsc i przestrzeni, kształtowanych w kontekście społecznej odpowiedzialności. 

 

„inAW Journal” stanowi eksperymentalne narzędzie do użycia w innowacyjnych metodach tworzenia, konfigurowania i rekonfigurowania artystycznych modeli do życia łączących idealizm i realizm, teorię i praktykę, przeszłość i przyszłość, za których wypracowanie dzisiaj ponoszą wspólną odpowiedzialność sztuka i nauka. 

 

To narzędzie do wykorzystania w  dyskusjach teoretycznych i eksperymentach zakładających tworzenie progresywnych procesów kształcenia w zakresie sztuk pięknych, identyfikujących się z rozwijaniem świadomości artysty, odbiorcy i użytkownika. „inAW Journal” daje wyraz sposobom myślenia o przyszłości projektowania i projektowaniu przyszłości. 

 

 

prof. dr hab. Beata Gibała-Kapecka

Redaktor naczelna / Editor-in-Chief 

 

Dzielenie się wiedzą jest istotnym elementem pracy akademickiej i jednym z najważniejszych czynników decydujących o rozwoju cywilizacji. Poprzez publikację artykułów na łamach "inAW Journal", chcemy udostępniać szerokiemu gronu odbiorców informacje o aktualnym stanie dokonań współczesnych twórców i badaczy, a tym samym w sposób realny kształtować świadomość projektową.

 

U podstaw każdego działania i każdej nowej inicjatywy leży myśl. Wierzymy, że aktywność współpracujących z nami autorów może mieć silne przełożenie na dyskurs ogólnospołeczny i wywierać realny wpływ na zmiany, które dokonują się każdego dnia na naszych oczach jako wynik rozwoju cywilizacyjnego.

 

Tworzymy akademię silną komunikacją! Poprzez dialog. Dokładnie tak, jak miało to miejsce dawno temu w gaju Akademosa, na którego odrzwiach widniał słynny napis: niech nieobeznany z geometrią nie wchodzi.

 

 

mgr Marika Wato

Redaktor prowadzący / Managing Editor

Misja "inAW Journal"

 

 

"inAW Journal" to multidyscyplinarne czasopismo naukowe, którego Wydawcą jest Wydział Architektury Wnętrz, Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Misją czasopisma jest promocja twórczości naukowej i artystycznej polskich autorów na arenie międzynarodowej, dlatego artykuły na łamach pisma ukazują się zarówno w języku polskim jak i angielskim.

 

Czasopismo "inAW Journal - Multidisciplinary Academic Magazine" zostało pomyślane jako miejsce interakcji między badaczami różnych dziedzin dlatego do współpracy naukowej na łamach pisma zapraszamy przedstawicieli środowisk artystycznych, humanistycznych i technicznych, a także przyrodniczych.

 

Wierzymy, że to właśnie sztuka może stać się narzędziem prowokacji i inspiracji śmiałych, czy wręcz zuchwałych idei badawczych. Zachęcając środowiska naukowe do interakcji ze środowiskami artystycznymi, pragniemy, aby idee, padające na odpowiedni grunt, rezonowały ku realizacji nowych, wspólnych przedsięwzięć badawczych i projektowych.

 

Realizujesz interdyscyplinarne projekty?

Zapraszamy do współpracy!